Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Korte Agenda


zaterdag 14 september - Apeldoorn

Deelname Muziek voor Elkaar, Grote Kerk Apelsdoorn


zaterdag 19 oktober - Amersfoort

Nederland Zingt Avond EO


zondag 10 november - Rotterdam

Zingen Maakt Blij


Volledige agendaKort nieuws

Koor » Geschiedenis


Chr. Streekmannenkoor Noord-West Veluwe


Het Christelijk Streekmannenkoor “Noord-West Veluwe,” Nijkerk is 1 oktober 1976 opgericht. Het koor heeft zo'n 125 enthousiaste leden.

Het Chr. Streekmannenkoor hecht grote waarde aan het nakomen van de Wet op de Privacy. Het heeft daarom dit Privacybesluit opgesteld (in PDF).

Vanaf 1995 is Martin Mans dirigent. Het koor heeft door zijn deskundige en inspirerende leiding zeer aan kwaliteit gewonnen. Het concertpubliek is enthousiast en het koor trekt dan ook keer op keer volle zalen in Nijkerk, maar ook daar buiten.
Het repertoire van het koor is zeer divers en varieert van het geestelijke lied tot klassiek en populair; van negro spirituals tot vaderlandse en van Nederlandse tot anderstalige liederen. Hoogtepunten zijn ons jaarlijks Nieuwjaarsconcert, Oranjeconcert en Adventsconcert in Nijkerk en het Passie- & Paasconcert in Bunschoten. Verder noemen we nog concerten in de Sint Janskerk te Gouda, in het Concertgebouw te Amsterdam en in De Doelen te Rotterdam.
Ook werken we met enige regelmaat mee aan zangdiensten in o.a. Nijkerk, Amersfoort, Apeldoorn, Bunschoten en Rotterdam. Vaste punten in het "mannenkoorjaar" zijn het Nieuwjaarsconcert in januari in De Fontein te Nijkerk, het Oranjeconcert op de vooravond van Koningsdag in de Grote Kerk in Nijkerk en het Adventsconcert in december in de Kruiskerk in Nijkerk en het Passie- & Paasconcert in de Immanuelkerk te Bunschoten.

Het Ensemble van het Chr. Streekmannenkoor NW-Veluwe, Nijkerk is inmiddels een vast element in de concerten van het mannenkoor. De goede kwaliteit van het ensemble heeft al tot veel enthousiaste reacties geleid.

Voor bepaalde concerten worden door de dirigent Koorsolisten aangewezen.

Er zijn in de loop der jaren diverse LP’s en CD’s opgenomen. Hier kunt u CD's bestellen.

 

Lokatieadres voor onze repetities is De Levensbron (Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk), Jan Steenhof 53 Nijkerk. We repeteren iedere donderdag van 19.45 uur tot 21.45 uur.


Geschiedenis


Oprichting
Een aantal mannen uit Nijkerk en Putten vat in september 1976 het plan op om een mannenkoor in Nijkerk van de grond te tillen. Er worden gesprekken gevoerd en vergaderingen uitgeschreven om te onderzoeken of de plannen kans van slagen zullen hebben. De initiatiefnemers, de heren Benschop, Elbertsen, V.d. Burg en Riphagen zetten hun plannen door.

 

De oprichters

Tijdens de eerste vergadering op 13 oktober 1976 wordt er een voorlopig bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit de heren:

  • A. Waanders, 1e voorzitter
  • P. v.d. Burg, 2e voorzitter
  • C. Veen, secretaris
  • G. Schuiteman, penningmeester
  • L. Riphagen, muziekcommissaris
  • J.C. Benschop, algemeen adjunct

 

In deze vergadering worden gelijk al een aantal belangrijke beslissingen genomen. Namelijk dat de naam van het koor Christelijk Streek Mannenkoor "Noord-West Veluwe" zal zijn en dat de oprichtingsdaturn wordt vastgesteld op 1 oktober 1976. Blijkens de notulen wordt er dan al gesproken met een dirigent, want tijdens deze vergadering wordt er met hem overlegd over de datum van de eerste repetitie. Deze wordt vastgesteld op vrijdag 12 november 1976 en zal plaatsvinden in de grote zaal van de Vredeskerk in het Van Reenenpark. De dirigent, voor velen 'de grote onbekende', is de heer Jaap Jan Hunze, ook heeft hij een vaste begeleider in de persoon van de eveneens onbekende heer Henk Leendertse. Volgens opnieuw de notulen "blijkt uit onderlinge gesprekken dat de verwachting is gerechtvaardigd dat we met + 45 leden zullen starten". Ook wordt besloten dat toch via de pers en ook aanplakbiljetten naar buiten gebracht dient te worden dat het koor is opgericht en dat belangstellende mannen uitgenodigd worden op de eerste repetitie. Op een volgende vergadering van het voorlopige bestuur, ook nog voor de eerste repetitie, worden de financiën uitgebreid besproken. Na veel gepraat en evaluatie van de overige buiten het bestuur gehoorde meningen besluit men de contributie te stellen op f 4,- per week of f 17,- per maand, en er bovendien een kortingssysteem aan te hangen voor meerdere leden uit een gezin.

Een ander belangrijk punt voor een koor wordt besproken en dat is het repertoire. Dit zal het eerste jaar "op de geestelijke toer" zijn. De eerste drie nummers zijn op dat moment bekend. Er zal gestart worden met:

  • Op U te vertrouwen;
  • Leer mij Uw weg o Heer
  • O, mijn ziel houd goede moed.

1976
12 november 1976. De eerste repetitieavond. Het koor is geboren, en blijkt levensvatbaar te zijn. In 1976 wordt ook van repetitieruimte gewisseld. De Vredeskerk wordt verlaten en de aula van de voormalige Oranje Nassauschool aan de Callenbachstraat betrokken. Ook wordt van repetitieavond gewisseld de vrijdagavond wordt ingeruild voor de donderdagavond.

1977
In februari 1977 wordt reeds gesproken over en besloten tot de deelname aan een te organiseren Oranjeconcert op 29 april 1977 in de Grote Kerk te Nijkerk ruim 5 maanden na de eerste repetitie. De kleding wordt vastgesteld: deze zal bestaan uit een donkere (liefst zwarte pantalon, een wit overhemd en een grijze stropdas. Deze das zal gezamenlijk worden aangeschaft. Het Oranjeconcert waar het koor zich voor het eerst naar buiten presenteerde is een grandioos en doorslaand succes getuige de lovende kritieken in de plaatselijke pers.

 

 

Dirigent Jaap Jan Hunze

 

Door dit succes aangemoedigd, wordt door het koor in december 1977 een Kerstconcert gegeven in de Goede Herderkerk te Nijkerk. Het laatste wapenfeit uit 1977 is de oprichting Van het Nijkerks Chr. Jongenskoor als onderdeel van het mannenkoor. In het latere bestaan van dit jongenskoor wordt de band met het mannenkoor steeds losser en tenslotte wordt het jongenskoor, wat inmiddels kinderkoor is gaan heten, volledig zelfstandig.

Op de valreep van 1977 wordt nog een belangrijk besluit genomen: het koor moet ook qua uitstraling professioneel voor de dag komen, daarom adviseert een leden-commissie over te gaan tot aanschaf van uniforme koorkleding. Dit zal zijn een zwarte smoking, een wit smokinghemd en een zwart vlinderdasje. Met al deze wapenfeiten wordt het mannenkoor al in zijn eerste jaar geconfronteerd. Reden om dankbaar te zijn maar niet om lui achterover te leunen.

1978
Op de algemene ledenvergadering van 16 februari 1978 moet een nieuwe voorzitter gekozen worden.

De huidige voorzitter de heer Waanders verhuist buiten Nijkerk en legt zijn functie neer. Met grote meerderheid wordt de heer G. v.d. Veen verkozen. Hij neemt zijn verkiezing aan. In 1978 krijgt Nijkerk bezoek van het jeugdorkest "Barrie Collegiate Band uit Barrie (Canada). Dit orkest met 80 jeugdige muzikanten geeft samen met het Streekmannenkoor en het mannenkoor uit Wapenveld een concert in de Kruiskerk te Nijkerk. Opnieuw is de kerk tot de laatste plaats bezet en valt het concert getuige de krantenartikelen zeer in de smaak bij het publiek.

Op een vergadering van het bestuur, dirigent en begeleiding in augustus 1978, komt het maken van een grammofoonplaat ter sprake. Reden: we beschikken over een goede kwaliteit, we hebben een enthousiaste achterban en we zijn ondertussen de 100 leden zeer dicht genaderd. M.a.w. het publiek vraagt hierom is de gedachte. Aldus wordt besloten en gaan we de eerste LP opnemen in de Grote Kerk van Nijkerk. De titel luidt "Want uwer is het Koninkrijk". En wat vooraf al werd verwacht, blijkt werkelijkheid. De verkoop is zeer succesvol.

 

1979
Op 30 april 1979 wordt een Oranjeconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk. Hoewel plaats en entourage schitterend zijn, valt het bezoekersaantal wat tegen. Omdat eind jaren zeventig de prijs van oud papier hoog is, wordt door een groep enthousiaste leden gestart met het ophalen van oud papier. De opbrengst is ter versterking van de koorkas. Dit wordt een groot aantal jaren volgehouden.

1980
Ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van de NCRV in 1980 worden we door deze omroep gevraagd medewerking te verlenen aan de jubileumavond in de schouwburg Orpheus te Apeldoorn. Eveneens in 1980 wordt een verenigingsorgaan op poten gezet, met als naam "De Weerklank".

1981 / 1982
wordt gekenmerkt door vier zaken. In de eerste plaats wordt begin 1981 een kerst dubbel-LP opgenomen. De titel van deze LP is "De sterre gaat stralen" De LP zal later dat jaar uitgebracht worden. Opnieuw wordt door ons een LP gemaakt, nu met de titel "En bouwt des Heren huis". In oktober van 1981 bestaat het koor vijf jaar! Tijd voor de viering van het eerste lustrum. Dit wordt groots aangepakt met een concert in de Kruiskerk te Nijkerk waaraan meewerken Louis van Dijk, Thijs van Leer en de alt Joke de Vin. Tenslotte ziet in 1981 het "Groot Gelre's Mannenkoor" het licht, een samenwerkingsverband van drie mannenkoren.

1983
De heer Leendertse stopt als begeleider van het koor en wordt door de heer W. Bakker opgevolgd.

1984
In dit jaar wordt door het koor opnieuw een LP gemaakt (de laatste zal zijn wat later blijkt, we staan namelijk op de rand van het analoge en digitale tijdperk, en de CD doet zijn intrede). De titel van deze LP is "de Bron des Levens". In 1985 legt de voorzitter de heer G. v.d. Veen, om gezondheidsredenen zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door de heer D. Roolvink.


1989
Voor de rekenaars het jaar waarin het koor zijn 12½ jarig jubileum viert. Dit jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten. Allereerst het jubileumconcert waaraan Louis van Dijk en Thijs van Leer hun medewerking verlenen.
Ook is er een receptie en is er nog een gezellige avond met de leden en hun partners.

1990
Het jaar 1990 begint met de dirigent van het Streekmannenkoor Wim Klein Haneveld. dit is voor een aantal mannen een hele omschakeling. Als begeleider van het koor blijft mevrouw Boonen. 

 

Eveneens in 1990 legt de heer D. Roolvink de voorzittershamer neer. Hij wordt opgevolgd door de heer M. Stuive.

1991
Het derde lustrum in 1991 wordt sober gevierd. Het is immers nog maar kort geleden dat we het 12½ jarig jubileum groots gevierd hebben.

1993
Op 6 juni worden we allen opgeschrikt door het zeer plotseling overlijden van de voorzitter de heer M. Stuive. De verslagenheid binnen het koor is groot.

1994
In de ledenvergadering wordt de heer J. van de Kamp gekozen tot voorzitter. Ook wordt in dit jaar besloten dat we het smoking gaan vervangen, dit is na 16 jaar geen overbodige luxe. Er wordt opnieuw gekozen voor een smoking, ook weer in de kleur zwart en een wit hemd, de kleur van de vlinderdas wordt helderrood.

1995
Medio '95 vertrekt de heer Klein Haneveld als dirigent van het koor, evenals mevrouw Boonen. Er komt een sollicitatieronde waar uit de benoeming volgt van de heer Martin Mans. 


1989
Voor de rekenaars het jaar waarin het koor zijn 12½ jarig jubileum viert. Dit jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten. Allereerst het jubileumconcert waaraan Louis van Dijk en Thijs van Leer hun medewerking verlenen.
Ook is er een receptie en is er nog een gezellige avond met de leden en hun partners.

1990
Het jaar 1990 begint met de dirigent van het Streekmannenkoor Wim Klein Haneveld. dit is voor een aantal mannen een hele omschakeling. Als begeleider van het koor blijft mevrouw Boonen. 

 

Eveneens in 1990 legt de heer D. Roolvink de voorzittershamer neer. Hij wordt opgevolgd door de heer M. Stuive.

1991
Het derde lustrum in 1991 wordt sober gevierd. Het is immers nog maar kort geleden dat we het 12½ jarig jubileum groots gevierd hebben.

1993
Op 6 juni worden we allen opgeschrikt door het zeer plotseling overlijden van de voorzitter de heer M. Stuive. De verslagenheid binnen het koor is groot.

1994
In de ledenvergadering wordt de heer J. van de Kamp gekozen tot voorzitter. Ook wordt in dit jaar besloten dat we het smoking gaan vervangen, dit is na 16 jaar geen overbodige luxe. Er wordt opnieuw gekozen voor een smoking, ook weer in de kleur zwart en een wit hemd, de kleur van de vlinderdas wordt helderrood.

1995
Medio '95 vertrekt de heer Klein Haneveld als dirigent van het koor, evenals mevrouw Boonen. Er komt een sollicitatieronde waar uit de benoeming volgt van de heer Martin Mans. 


1996


Als eerste grote wapenfeit onder deze nieuwe dirigent wordt het 4e lustrum gevierd met o.a. de trompettist André Heuvelman.


1997


Inmiddels is het digitale tijdperk goed begonnen en neemt het koor in 1997 in de St. Joriskerk te Amersfoort zijn eerste CD op. De titel van deze zilveren schijf luidt "Een loflied op Zijn Naam".                                                                                   


1998


Op de ledenvergadering wordt als voorzitter, de heer J. Reijersen, gekozen. Het ledental begint weer te groeien. Voorzichtig wordt al weer gedacht aan 90 leden.


1999


Er wordt opnieuw een CD van het mannenkoor opgenomen. Opnieuw in de St. Joriskerk te Amersfoort. Deze CD luistert naar de titel ''In Concert"


2000 t/m 2005


We zijn het nieuwe millennium begonnen met 83 leden. In de Nieuwe Kerk te Ermelo hadden we een presentatieconcert. Tevens hebben we meegewerkt aan het EO radioprogramma “Laat ons de rustdag wijden” in de Grote Kerk en aan het televisieprogramma “Nederland zingt” vanuit Delft. 


2001


Dit is een jubileumjaar voor het koor. In mei wordt daarom de CD "25 jaar Chr. Streekmannenkoor" opgenomen en in oktober volgt het Jubileumconcert in de Kruiskerk. Voor de koorleden en hun partners is er een feestavond in het bowlingcentrum “De Puttereng” in Putten. Verder werkten we o.a. mee aan de Kerstnachtdienst in de Vredeskerk te Nijkerk.


2002


Op de zaterdag voor Pasen hebben we opgetreden in de Nieuwe kerk in Katwijk aan de Zee. In mei traden we op in de Grote kerk te Nijkerk t.b.v. het kinderziekenhuis 'Jemina' in Israël, waar ons koorlid Klaas Hoekstra voor 2 jaar ging werken. In november zongen we voor de stichting 'Messias belijdende Joden' in Bunschoten-Spakenburg. Op 12 december volgt ons Adventsconcert op de gebruikelijke lokatie en 14 december een Adventsconcert in Gouda.


2003


Op de zaterdag voor Pasen hebben we opgetreden in de Nieuwe kerk in Katwijk aan de Zee. In april werkten we mee aan de ‘’Nederland zingt’’ dag van de Evangelische Omroep in de Jaarbeurshallen te Utrecht


2005


We zijn dit jaar gestart met 103 leden, en we sluiten per saldo het jaar af met 109 leden.
Op 20 maart naar Zeewolde geweest, om medewerking te verlenen aan een kerkdienst.
Een Passie- en Pasenconcert op 26 maart in de de St. Nicolaas- of Bovenkerk Kampen. Een gezamenlijk optreden met de andere twee koren van Martin Mans.
Op 13 en 14 april hebben we in de St. Joriskerk in Amersfoort de CD opgenomen voor ons 30 jarig jubileum.


2006 t/m 2010


Op 15 april gingen we aan de vooravond van Pasen, richting Kampen, voor een gezamenlijk optreden met de andere twee koren van Martin Mans.
Ook is er een live CD opgenomen, waarvan de resultaten inmiddels te horen zijn.
Op zaterdag 22 april gingen we met 2 bussen richting Utrecht, om in de Jaarbeurshallen mee te werken aan de ‘’Nederland zingt dag’’ van de Evangelische Omroep.


2007


We zijn dit jaar gestart met 117 leden, en we sluiten per saldo het jaar af met 116 leden. Vooral de aanwas van jongere leden moet de aandacht krijgen.
Het eerste optreden was ter gelegenheid voor het afscheid van Burgemeester Vries op 26 februari.


    


2008


26 april Utrecht voor de medewerking aan de “”Nederland Zingt’’ dag.


2009


De repetitieavonden die we als koor hebben gehouden zijn tot uitdrukking gekomen in de 11 concerten die wij in het jaar 2009 hebben gehouden. Tijdens deze concerten hebben we het ingestudeerde op een juiste wijze laten horen, en het aanwezige publiek was dan ook erg enthousiast.


2010


We zijn het jaar 2010 gestart met 118 en sloten het jaar af met 130 leden.

 

Op 4 maart was er de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. We kiezen een nieuwe voorzitter aangezien Johan Reijersen aftredend en niet herkiesbaar is in verband met de leeftijdgrens. De voorgedragen Fer van Geet neemt zijn verkiezing aan. Helaas kon hij na een paar maanden wegens ziekte het voorzitterschap niet meer full time uitoefenen. In november heeft Fer ons meegedeeld dat hij het voorzitterschap wilde neerleggen en is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat.

 

Tijdens de repetitieavond 23 september hebben we de eerste CD, “35 jaar Christelijk Streekmannenkoor Noord-West Veluwe,” aan onze hoofdsponsor, Hr. G. van den Tweel overhandigd


2011 t/m 2015


We zijn het jaar 2011 gestart met 130 leden en sluiten het jaar af met 131 leden. Wij moesten ook een nieuwe voorzitter kiezen, aangezien Fer van Geet om gezondheidsredenen heeft moeten bedanken. Het bestuur heeft voorgedragen Henk Riggeling, hij heeft zijn verkiezing aangenomen; waardoor het bestuur weer voltallig is.


2012


Op 29 maart Passie- & Paasconcert in Bunschoten. De eerste keer een Passie- & Paasconcert in
Bunschoten, het was geweldig. Zeker voor herhaling vatbaar.


2013


Ons koor is met recht een Streekmannenkoor, wat ook blijkt uit de plaatsen waar de mannen vandaan komen: Almere, Amersfoort, Barneveld, Bilthoven, Bunschoten, Capelle a/d IJssel, Ede, Elst (bij Nijmegen), Ermelo, Harderwijk, Hilversum, Hoevelaken, Hoogland, Nijkerk, Nijkerkerveen, Putten, Renswoude, Spakenburg, Terschuur, Veenendaal, Zeewolde, Zeist.


2016 t/m 2020


Het jaar 2016 stond in het teken van ons 40-jarig bestaan op 1 oktober. Hier hebben we uitvoerig stil bijgestaan door middel van een geweldig Jubileumconcert en voor de koorleden een zeer geslaagde middag en avond in de Weistaar te Maarsenbergen op 3 september.

Het concert, uitgevoerd in een stampvolle Fontein te Nijkerk, met medewerking van het orkest L’ Orchestra Particolare, Rineke de Wit, Peter Estié, Marco den Toom, Mark Brandwijk en ons eigen ensemble, is een onvergetelijk gebeuren geweest waarop we met voldoening mogen terugkijken.
 
Mooi was het dat ook een aantal van de oprichters van het koor en de eerste dirigent aanwezig waren bij dit concert.
Tijdens het concert werd ruimte ingelast om een tweetal leden, die vanaf het begin, onafgebroken lid zijn geweest, hiervoor te huldigen. Anton Krijkamp en Jan Aarts kregen de jubileumspeld in “goud” opgespeld door voorzitter Henk Riggeling.


2017


Het ledenbestand van ons koor heeft in 2017 nogal wat mutaties, zowel in positieve als in negatieve zin, ondergaan. Begonnen we het jaar met 118 leden we sluiten het af met 125 leden. Vooral de aanwas van 12 nieuwe leden direct na de zomervakantie was een aangename verrassing.

 

Samen met de Urker Mans Formatie en The Martin Mans Band gaven we een concert dat klonk als een klok. Hopelijk is hier een begin gemaakt van een mooie traditie in Nijkerk, die past in de reeks van onze Oranje- en Adventsconcerten.
 
Onder grote belangstelling hebben we op 26 april ons jaarlijks Oranjeconcert gegeven in de Grote Kerk te Nijkerk.
Op 9 mei hebben we in Barneveld meegewerkt aan een zangdienst van Christenen voor Israël. Op 1 oktober werkten we mee aan een kerkdienst in de Hofstadkerk te Apeldoorn. Dit werd gevolgd door de zangdienst in de Breepleinkerk te Rotterdam op 29 oktober.
Van een geheel ander kaliber qua optreden was de zanguitvoering op 4 november in het Dolfinarium te Harderwijk.


Samen met de andere mannenkoren van Martin Mans, met de jonge soliste Sterre van Boxtel, de Martin Mans Band en met een dolfijnenshow, werd een waar spektakel opgevoerd, waar een vol Dolfinarium van heeft genoten.


Een dag later, op 14 december, gaven we ons jaarlijks Adventsconcert in de verbouwde en volledig uitverkochte Kruiskerk te Nijkerk. Ook ditmaal bleek dat laatstgenoemd concert in Nijkerk voor veel aanwezigen een absoluut hoogtepunt is.
Daarna volgde op kerstavond, 24 december, een magistraal concert in, misschien één van de mooiste concertzalen ter wereld, het Concertgebouw te Amsterdam.

 

Voor elke zanger moet dit een hoogtepunt zijn geweest.
En alsof het niet op kon, werd dit gevolgd door een optreden in eveneens een zeer bekende concertzaal, De Doelen te Rotterdam op 27 december.


2018


In 2018 mochten we als koor elf maal optreden, zowel in Nijkerk als in ander plaatsen.

We begonnen op 13 december met ons traditionele Adventsconcert in de Kruiskerk te Nijkerk. Ondanks de vele diensten/uitvoeringen in deze maand, was de Kruiskerk praktisch tot de laatste plaats gevuld. Het viel deze keer op dat de bezoekers niet alleen uit Nijkerk e.o. komen maar van heinde en ver. Op 15 december mochten we weer mee werken aan de Adventsdienst in de St. Janskerk te Gouda. Samen met twee ander koren van Martin Mans werd een mooie dienst gegeven voor een groot aantal bezoekers. De reeks werd afgesloten met de medewerking aan de Kerstzangdienst in de Brugkerk te Amersfoort op 16 december.

Al met al mogen we terugzien op een prachtig muzikaal 2018 waarbij ons koor, ensemble en onze eigen koorsolisten onder leiding van Martin Mans prima hebben gepresteerd.
Anton Krijkamp was 40 jaar penningmeester van de vereniging. Het bestuur droeg om die reden Anton voor hem te benoem als erelid van het koor. Voorzitter Henk Riggeling overhandigde hem de bijbehorende oorkonde en voor zijn vrouw Henny een prachtig bos bloemen.


2019


In 2019 mochten we als koor 11 maal naar buiten treden, zowel in Nijkerk als in ander plaatsen, om een concert te geven dan wel mee te werken aan (kerk)diensten. Wij begonnen het jaar 2019 op 26 januari met ons inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert. In een volle Fontein gaven we samen met de Urker Mans Formatie en de Martin Mans Band een geweldig concert. Na afloop waren de reacties dan ook zeer enthousiast.

Op 16 mei hebben we een CD, met als titel “Vrede van boven” opgenomen. Door koor en ensemble, met als gast-soliste Jacqueline Meijer is hard gewerkt om een zo goed mogelijk product te maken. We mogen stellen dat dit is gelukt.


2020


In 2020 hebben we slecht 1 maal kunnen optreden.  Op 18 januari gaven we ons inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert met de Urker Mans Formatie en de Martin Mans Band. Ook nu bleek weer wat een ijzersterk concept dit is geworden, want voor een volle Fonteinkerk werd een concert gegeven dat klonk als een klok, met een zeer dankbaar en enthousiast publiek.
 
Om toch in muzikale sferen te blijven en de betrokkenheid proberen vast te houden is in de loop van 2020 een aantal You-tube opnames gemaakt. Deze opnames bestonden uit een gesproken woord door onze voorzitter en een aantal liederen gezongen door onze vaste solisten Peter Estié en Geert Westerhof en uiteraard begeleid door onze dirigent Martin Mans.

Ter voorbereiding op de kerstdagen werd de opname in december uitgebreid met een gastoptreden van de zangeres Maria den Hertog. Uit de diverse reacties die we als bestuur mochten ontvangen bleek dat deze opnames zeer op prijs werden gesteld. 


2021


Zwevend tussen het kan wel of het kan (nog) niet is 2021 voor ons als koor een verdrietig en memorabel jaar geweest. Op basis van positieve berichten van uit kabinetskringen en gezondheidsdeskundigen zijn we 30 september weer gestart met onze repetities. Echter na 3 weken waren wij weer genoodzaakt te stoppen. Niet direct vanwege voorschriften van hogerhand, maar vanwege verdrietige berichten over leden van ons koor. Achttien leden bleken positief te zijn getest ten gevolge van het virus COVID-19.
Leek het in eerste instantie mee te vallen, echter al snel moesten drie leden opgenomen worden in het ziekenhuis en uiteindelijk moesten we van twee dierbare leden afscheid nemen in verband met overlijden ten gevolge van het virus. Een heel hard gelag.
Naast bovengenoemde overlijdensberichten hebben ook acht leden in 2021, om persoonlijke- of gezondheidsredenen, gemeend te moeten bedanken voor ons koor. Maar ook mochten we drie nieuwe leden verwelkomen. Het ledenaantal bedroeg dan ook op 31 december 111, terwijl we het jaar gestart waren met 120 leden.
 
In 2021 hebben we slecht 1 maal kunnen optreden.
Op 10 oktober hebben we meegewerkt aan de kerkdienst “Zingen maakt blij” in de Breepleinkerk te Rotterdam. Evenals voorgaande jaren ook nu weer een dienst die inderdaad blij maakte.

Hopelijk zal in 2022 de situatie zich gaan voordoen dat we weer op een normale wijze met elkaar om kunnen gaan en dat we weer mogen gaan repeteren en uitvoeringen mogen gaan geven. Ook mogen we hopen dat als alles weer enigszins normaal is ons koor mag groeien in samenstelling zodat het ook in de toekomst een koor kan zijn, dat zingend het Evangelie aan elkaar mag uit dragen en waarvan nog velen getuige mogen zijn.


2022


In 2020 was Martin Mans 25 jaar dirigent van ons koor. Het bestuur had alles geregeld voor een mooi concert o.l.v. onze 2e dirigent Jan Verhoef. Maar helaas Corona gooide roet in het eten. In 2021 bestond ons koor 45 jaar. Dientengevolge werd besloten op 21 mei een dubbelconcert te organiseren in de Kruiskerk te Nijkerk. Met heel veel plezier kunnen we terug kijken op dit concert. Onze beide dirigenten namen een deel voor hun rekening en zij werden ondersteund door fantastische solisten: Judith Sportel(sopraan), Marjolein de Wit(fluit), Anke Bottema(harp), Jantine Kalkman en Wilhelm Groenendijk(trompet), Hendrik van Veen(orgel) en Jan Lenselink(vleugel). Ook ons ensemble werkte mee aan dit concert.

 

Gelukkig konden we ook al onze traditionele concerten weer afwerken. Fijn en emotioneel was ons Benefietconcert voor de Oekraïne in maart in de Sint Joriskerk in Amersfoort.


2023


Gelukkig konden we dit jaar al onze traditionele  concerten uitvoeren, zoals: Nieuwjaarsconcert, Passie- Paasconcert, Oranjeconcert en Adventsconcert in de Kruiskerk te Nijkerk. Heel blij waren we dat we dit Adventsconcert weer in een volle kerk mochten uitvoeren.

Daarnaast mochten we medewerking verlenen aan een aantal zangdiensten en als extraatjes een concert van Ambulancewens in de Loolaankerk in Apeldoorn en een benefietconcert voor Turkije en Syrië in de Levensbron in Nijkerk. In totaal mochten we 11 keer optreden.

 

Ons ledenbestand bleef gelukkig stabiel (janauri:113 – december:112).

Al met al kunnen we terug zien op een succesvol 2023!!