Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Korte Agenda


zondag 15 oktober - Rotterdam

Zingen maakt Blij


donderdag 14 december - Nijkerk

Adventsconcert


zaterdag 23 december - Gouda

Kerstconcert


Volledige agendaKort nieuws

Koor » Geschiedenis


Chr. Streekmannenkoor Noord-West Veluwe


Het Christelijk Streekmannenkoor “Noord-West Veluwe,” Nijkerk is 1 oktober 1976 opgericht. Het koor heeft zo'n 125 enthousiaste leden.

Het Chr. Streekmannenkoor hecht grote waarde aan het nakomen van de Wet op de Privacy. Het heeft daarom dit Privacybesluit opgesteld (in PDF).

Vanaf 1995 is Martin Mans dirigent. Het koor heeft door zijn deskundige en inspirerende leiding zeer aan kwaliteit gewonnen. Het concertpubliek is enthousiast en het koor trekt dan ook keer op keer volle zalen in Nijkerk, maar ook daar buiten.
Het repertoire van het koor is zeer divers en varieert van het geestelijke lied tot klassiek en populair; van negro spirituals tot vaderlandse en van Nederlandse tot anderstalige liederen. Hoogtepunten zijn ons jaarlijks Nieuwjaarsconcert, Oranjeconcert en Adventsconcert in Nijkerk en het Passie- & Paasconcert in Bunschoten. Verder noemen we nog concerten in de Sint Janskerk te Gouda, in het Concertgebouw te Amsterdam en in De Doelen te Rotterdam.
Ook werken we met enige regelmaat mee aan zangdiensten in o.a. Nijkerk, Amersfoort, Apeldoorn, Bunschoten en Rotterdam. Vaste punten in het "mannenkoorjaar" zijn het Nieuwjaarsconcert in januari in De Fontein te Nijkerk, het Oranjeconcert op de vooravond van Koningsdag in de Grote Kerk in Nijkerk en het Adventsconcert in december in de Kruiskerk in Nijkerk en het Passie- & Paasconcert in de Immanuelkerk te Bunschoten.

Het Ensemble van het Chr. Streekmannenkoor NW-Veluwe, Nijkerk is inmiddels een vast element in de concerten van het mannenkoor. De goede kwaliteit van het ensemble heeft al tot veel enthousiaste reacties geleid.

Voor bepaalde concerten worden door de dirigent Koorsolisten aangewezen.

Er zijn in de loop der jaren diverse LP’s en CD’s opgenomen. Hier kunt u CD's bestellen.

 

Lokatieadres voor onze repetities is De Levensbron (Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk), Jan Steenhof 53 Nijkerk. We repeteren iedere donderdag van 19.45 uur tot 21.45 uur.


Geschiedenis


Oprichting
Een aantal mannen uit Nijkerk en Putten vat in september 1976 het plan op om een mannenkoor in Nijkerk van de grond te tillen. Er worden gesprekken gevoerd en vergaderingen uitgeschreven om te onderzoeken of de plannen kans van slagen zullen hebben. De initiatiefnemers, de heren Benschop, Elbertsen, V.d. Burg en Riphagen zetten hun plannen door.

 

De oprichters

Tijdens de eerste vergadering op 13 oktober 1976 wordt er een voorlopig bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit de heren:

  • A. Waanders, 1e voorzitter
  • P. v.d. Burg, 2e voorzitter
  • C. Veen, secretaris
  • G. Schuiteman, penningmeester
  • L. Riphagen, muziekcommissaris
  • J.C. Benschop, algemeen adjunct

 

In deze vergadering worden gelijk al een aantal belangrijke beslissingen genomen. Namelijk dat de naam van het koor Christelijk Streek Mannenkoor "Noord-West Veluwe" zal zijn en dat de oprichtingsdaturn wordt vastgesteld op 1 oktober 1976. Blijkens de notulen wordt er dan al gesproken met een dirigent, want tijdens deze vergadering wordt er met hem overlegd over de datum van de eerste repetitie. Deze wordt vastgesteld op vrijdag 12 november 1976 en zal plaatsvinden in de grote zaal van de Vredeskerk in het Van Reenenpark. De dirigent, voor velen 'de grote onbekende', is de heer Jaap Jan Hunze, ook heeft hij een vaste begeleider in de persoon van de eveneens onbekende heer Henk Leendertse. Volgens opnieuw de notulen "blijkt uit onderlinge gesprekken dat de verwachting is gerechtvaardigd dat we met + 45 leden zullen starten". Ook wordt besloten dat toch via de pers en ook aanplakbiljetten naar buiten gebracht dient te worden dat het koor is opgericht en dat belangstellende mannen uitgenodigd worden op de eerste repetitie. Op een volgende vergadering van het voorlopige bestuur, ook nog voor de eerste repetitie, worden de financiën uitgebreid besproken. Na veel gepraat en evaluatie van de overige buiten het bestuur gehoorde meningen besluit men de contributie te stellen op f 4,- per week of f 17,- per maand, en er bovendien een kortingssysteem aan te hangen voor meerdere leden uit een gezin.

Een ander belangrijk punt voor een koor wordt besproken en dat is het repertoire. Dit zal het eerste jaar "op de geestelijke toer" zijn. De eerste drie nummers zijn op dat moment bekend. Er zal gestart worden met:

  • Op U te vertrouwen;
  • Leer mij Uw weg o Heer
  • O, mijn ziel houd goede moed.

1976
12 november 1976. De eerste repetitieavond. Het koor is geboren, en blijkt levensvatbaar te zijn. In 1976 wordt ook van repetitieruimte gewisseld. De Vredeskerk wordt verlaten en de aula van de voormalige Oranje Nassauschool aan de Callenbachstraat betrokken. Ook wordt van repetitieavond gewisseld de vrijdagavond wordt ingeruild voor de donderdagavond.

1977
In februari 1977 wordt reeds gesproken over en besloten tot de deelname aan een te organiseren Oranjeconcert op 29 april 1977 in de Grote Kerk te Nijkerk ruim 5 maanden na de eerste repetitie. De kleding wordt vastgesteld: deze zal bestaan uit een donkere (liefst zwarte pantalon, een wit overhemd en een grijze stropdas. Deze das zal gezamenlijk worden aangeschaft. Het Oranjeconcert waar het koor zich voor het eerst naar buiten presenteerde is een grandioos en doorslaand succes getuige de lovende kritieken in de plaatselijke pers.

 

Dirigent Jaap Jan Hunze

 

Door dit succes aangemoedigd, wordt door het koor in december 1977 een Kerstconcert gegeven in de Goede Herderkerk te Nijkerk. Het laatste wapenfeit uit 1977 is de oprichting Van het Nijkerks Chr. Jongenskoor als onderdeel van het mannenkoor. In het latere bestaan van dit jongenskoor wordt de band met het mannenkoor steeds losser en tenslotte wordt het jongenskoor, wat inmiddels kinderkoor is gaan heten, volledig zelfstandig.

Op de valreep van 1977 wordt nog een belangrijk besluit genomen: het koor moet ook qua uitstraling professioneel voor de dag komen, daarom adviseert een leden-commissie over te gaan tot aanschaf van uniforme koorkleding. Dit zal zijn een zwarte smoking, een wit smokinghemd en een zwart vlinderdasje. Met al deze wapenfeiten wordt het mannenkoor al in zijn eerste jaar geconfronteerd. Reden om dankbaar te zijn maar niet om lui achterover te leunen.

1978
Op de algemene ledenvergadering van 16 februari 1978 moet een nieuwe voorzitter gekozen worden.

De huidige voorzitter de heer Waanders verhuist buiten Nijkerk en legt zijn functie neer. Met grote meerderheid wordt de heer G. v.d. Veen verkozen. Hij neemt zijn verkiezing aan. In 1978 krijgt Nijkerk bezoek van het jeugdorkest "Barrie Collegiate Band uit Barrie (Canada). Dit orkest met 80 jeugdige muzikanten geeft samen met het Streekmannenkoor en het mannenkoor uit Wapenveld een concert in de Kruiskerk te Nijkerk. Opnieuw is de kerk tot de laatste plaats bezet en valt het concert getuige de krantenartikelen zeer in de smaak bij het publiek.

Op een vergadering van het bestuur, dirigent en begeleiding in augustus 1978, komt het maken van een grammofoonplaat ter sprake. Reden: we beschikken over een goede kwaliteit, we hebben een enthousiaste achterban en we zijn ondertussen de 100 leden zeer dicht genaderd. M.a.w. het publiek vraagt hierom is de gedachte. Aldus wordt besloten en gaan we de eerste LP opnemen in de Grote Kerk van Nijkerk. De titel luidt "Want uwer is het Koninkrijk". En wat vooraf al werd verwacht, blijkt werkelijkheid. De verkoop is zeer succesvol.

1979
Op 30 april 1979 wordt een Oranjeconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk. Hoewel plaats en entourage schitterend zijn, valt het bezoekersaantal wat tegen. Omdat eind jaren zeventig de prijs van oud papier hoog is, wordt door een groep enthousiaste leden gestart met het ophalen van oud papier. De opbrengst is ter versterking van de koorkas. Dit wordt een groot aantal jaren volgehouden.

1980
Ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van de NCRV in 1980 worden we door deze omroep gevraagd medewerking te verlenen aan de jubileumavond in de schouwburg Orpheus te Apeldoorn. Eveneens in 1980 wordt een verenigingsorgaan op poten gezet, met als naam "De Weerklank".

1981 / 1982
wordt gekenmerkt door vier zaken. In de eerste plaats wordt begin 1981 een kerst dubbel-LP opgenomen. De titel van deze LP is "De sterre gaat stralen" De LP zal later dat jaar uitgebracht worden. Opnieuw wordt door ons een LP gemaakt, nu met de titel "En bouwt des Heren huis". In oktober van 1981 bestaat het koor vijf jaar! Tijd voor de viering van het eerste lustrum. Dit wordt groots aangepakt met een concert in de Kruiskerk te Nijkerk waaraan meewerken Louis van Dijk, Thijs van Leer en de alt Joke de Vin. Tenslotte ziet in 1981 het "Groot Gelre's Mannenkoor" het licht, een samenwerkingsverband van drie mannenkoren.

1983
De heer Leendertse stopt als begeleider van het koor en wordt door de heer W. Bakker opgevolgd.

1984
In dit jaar wordt door het koor opnieuw een LP gemaakt (de laatste zal zijn wat later blijkt, we staan namelijk op de rand van het analoge en digitale tijdperk, en de CD doet zijn intrede). De titel van deze LP is "de Bron des Levens". In 1985 legt de voorzitter de heer G. v.d. Veen, om gezondheidsredenen zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door de heer D. Roolvink.


1989
Voor de rekenaars het jaar waarin het koor zijn 12½ jarig jubileum viert. Dit jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten. Allereerst het jubileumconcert waaraan Louis van Dijk en Thijs van Leer hun medewerking verlenen.
Ook is er een receptie en is er nog een gezellige avond met de leden en hun partners.

1990
Het jaar 1990 begint met de dirigent van het Streekmannenkoor Wim Klein Haneveld. dit is voor een aantal mannen een hele omschakeling. Als begeleider van het koor blijft mevrouw Boonen. 

Eveneens in 1990 legt de heer D. Roolvink de voorzittershamer neer. Hij wordt opgevolgd door de heer M. Stuive.

1991
Het derde lustrum in 1991 wordt sober gevierd. Het is immers nog maar kort geleden dat we het 12½ jarig jubileum groots gevierd hebben.

1993
Op 6 juni worden we allen opgeschrikt door het zeer plotseling overlijden van de voorzitter de heer M. Stuive. De verslagenheid binnen het koor is groot.

1994
In de ledenvergadering wordt de heer J. van de Kamp gekozen tot voorzitter. Ook wordt in dit jaar besloten dat we het smoking gaan vervangen, dit is na 16 jaar geen overbodige luxe. Er wordt opnieuw gekozen voor een smoking, ook weer in de kleur zwart en een wit hemd, de kleur van de vlinderdas wordt helderrood.

1995
Medio '95 vertrekt de heer Klein Haneveld als dirigent van het koor, evenals mevrouw Boonen. Er komt een sollicitatieronde waar uit de benoeming volgt van de heer Martin Mans.